Δομημένη Καλωδίωση

Η B.S.T systems αναλαμβάνει ολοκληρωμένη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με διεθνή standards, και με το βλέμμα στο μέλλον ώστε να παρέχεται η απαραίτητη εφεδρεία. Η καλωδίωση μπορεί να καλύπτει τα εξής:

 • Συμβατική τηλεφωνία
 • IP Τηλεφωνία (VoIP)
 • Δίκτυο Δεδομένων Χαλκού
 • Δίκτυο Δεδομένων Οπτικών Ινών
 • Τηλεοπτική καλωδίωση
 • Καλωδιώσεις συστήματος ασφαλείας
 • Κάμερες παρακολούθησης
 • Έλεγχο φωτισμού
 • Πυρασφάλεια
 • Αυτοματισμούς

Εκτελούνται επίσης έλεγχοι και πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων για υπηρεσίες όπως VoIP, καθώς και έλεγχος των επιδόσεων δικτύων όσον αφορά το επίπεδο εφαρμογής. Τέλος, με τη χρήση οργάνων TDR γίνεται εντοπισμός βλαβών (βραχυκύκλωμα, κομμένο καλώδιο) σε εγκαταστάσεις μεγάλου μήκους.

Επίσης αναλαμβάνουμε υπεργολαβίες εγκαταστάσεων οπτικών ινών Fiber to the Home (FTTH) μεγάλων εταιριών τηλεπικοινωνίας .

Διαθέτουμε εξειδικευμένους τεχνικούς με πιστοποίηση για την εγκατάσταση και μέτρηση οπτικών ινών με ειδικά όργανα  για τη συγκόλληση και την πιστοποίηση τους.

Η εγκατάσταση εξοπλισμών, συστημάτων και δικτύων γίνεται από έμπειρους μηχανικούς και συνεργεία με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο τους. Στόχοι μας είναι πάντα η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η άριστη ποιότητα εργασίας.Το κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας μελετά, σχεδιάζει, εγκαθιστά και πιστοποιεί συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του πελάτη, τη δημιουργία ενός εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος του χρήστη και την οικονομία της εγκατάστασης συναρτήσει των απαιτήσεων του.

Η ταχύτατη μετάδοση δεδομένων αποτελεί σήμερα μια επιτακτική ανάγκη, τόσο σε μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας, όσο και για την υλοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων Voice over IP. Η καλύτερη πρόταση για την κάλυψη των υψηλών σημερινών αναγκών σε bandwidth, δεν είναι άλλη από τη χρήση ενός δικτύου οπτικών ινών.
Οι οπτικές ίνες μεταδίδουν φωτεινά σήματα σε μεγάλες αποστάσεις με μηδενικές σχεδόν απώλειες, ενώ η ταχύτητα μετάδοσης πλησιάζει αυτή με την οποία διαδίδεται το φως.

Πλεονεκτήματα

Η υψηλή διείσδυση της τεχνολογίας των οπτικών ινών στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες δεν είναι τυχαία, αλλά αντίθετα οφείλεται στον μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων της, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

 • Χαμηλό κόστος
 • Υψηλό bandwidth
 • Μικρή εξασθένιση του σήματος
 • Μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια
 • Αμιγώς ψηφιακό σήμα
 • Υψηλή διαθεσιμότητα
 • Μικρές διαστάσεις και βάρος
 • Έχουν μεγάλο εύρος ζωής συχνοτήτων που έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών ρυθμών μετάδοσης πληροφοριών.
 • Είναι ανεπηρέαστα από θόρυβο ο οποίος δημιουργείται από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
 • Ο ρυθμός εμφάνισης σφαλμάτων (error rate) είναι σε χαμηλά επίπεδα.
 • Το υλικό κατασκευής τους απαιτεί πολύ μικρές διαστάσεις και ελάχιστο βάρος.
 • Είναι ασφαλές μέσο μετάδοσης πληροφοριών και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν προστασία των δεδομένων από υποκλοπή ή παρεμβολή.

Αναλαμβάνουμε :

• Προμήθεια καλωδίων οπτικών ινών με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η κάθε περίπτωση, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία κατασκευαστών
• Εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, με χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών και προδιαγραφών εγκατάστασης
• Προμήθεια και Εγκατάσταση παθητικού και ενεργού εξοπλισμού οπτικών ινών όπως Optical Panels, Optical Patch Cords, Pigtails, Optical Modules γνωστών κατασκευαστών κ.α.
• Τερματισμός οπτικών ινών με τη χρήση του μηχανήματος
• Μέτρηση
• Πιστοποίηση των καλωδίων οπτικών ινών.

Διατίθενται και εγκαθιστούνται οπτικές ίνες Multimode (μονότροπες) & Single Mode (πολύτροπες). Patch cords όλων των συνδυασμών connector, pigtails για συγκολλήσεις στο πεδίο, οπτικοί εξασθενητές (attenuators). Οπτικές πρίζες και μετατροπείς, Fiber Optic Couplers, Through Adapters.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ COMPUTER ROOM

 1. Κατασκευή τοιχοποιιών.
 2. Κατασκευή ψευδοπατώματος
 3. Κατασκευή ψευδοροφών.
 4. Ελαιοχρωματισμοί.
 5. Δομημένη καλωδίωση.
 6. Ηλεκτρική εγκατάσταση αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).
 7. Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.
 8. Σύστημα ασφαλείας.
 9. Σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης.
 10. Access control (ελεγχόμενη πρόσβαση).
 11. Φωτισμός ασφαλείας.
 12. Κλιματισμός.